Energibesparing

 

Smart-VVC

Genom att placera en flödes och temperaturmätare utanpå den samlade VVC-ledningen kan vi enkelt utläsa hur mycket energi som går åt för att cirulera varmvatten i en fastighet.

Efter installation av Smart-VVC gör vi om samma mätning och i många fall har vi en återbetalning på 3-5 år. 

Tjänsten utförs under någon vecka för att få ett bra medelvärde. Om Smart-VVC installeras dras kostnaden för mätning och utredning av från priset.

 

Ventilation

För att ge fastighetsägaren en bild över möjliga besparingar från ventilationsinsatser tillhandahåller Trityr Energi AB en tjänst där vi tillsammans med fastighetsägaren tittar på energibehovet i en fastighet.

Inom ramen för tjänsten görs ett antal undersökningar:

  • Genomgång av tidigare OVK-protokoll
  • Vid osäkerhet om kanalernas tillstånd, läckagemätning genom provtryckning
  • Utflödesmätning, för att säkerställa hur mycket luft som faktiskt dras ut ur byggnaden via fläktar

I de flesta fall har vi en återbetalning på mellan 5-10 år. 

Tjänsten utförs under en dag. Om en tätning av husets kanaler beställs dras kostnaden för utredningen av från priset.

 

 

Genom några billiga insatser kan du som fastighetsägare snabbt få en översikt över möjliga energiförbättringar där du samtidigt kan spara väldigt stora pengar över tid!

 

Kontakta oss här!