Intervju med Järfällahus

Så åtgärdade Järfällahus omfattande läckor i varmvattencirkulationen

Rör för returvatten i gamla system för varmvattencirkulation, VVC, är inte alltid rätt dimensionerade för moderna krav. Det upptäckte Järfällahus när läckor och vattenskador började uppstå i ett av deras bostadsområden.

På 60-talet, när många av förorternas hyreshusområden byggdes, var kraven kring varmvattnet inte lika höga som idag. För att få minst 50-gradigt varmvatten ända upp på högsta våningen, behöver man ha en viss hastighet i cirkulationen – något som de gamla rören egentligen inte tål[LZB1] . Konsekvensen blir ofta läckor och vattenskador.

Problemet blev akut på Järfällahus

Hans Barje är driftingenjör på Järfällahus, där rören för varmvattenreturen började läcka och bli ett omfattande och akut problem i ett par av bostadsområdena.

– Ett traditionellt stambyte var inte ett alternativ, så vi valde att installera Smart VVC istället. Ett betydligt mer kostnadseffektivt och snabbt sätt att få ordning på systemet igen eftersom vi inte behövde förstöra några tätskikt, säger Hans Barje.

Viktigt att agera snabbt

Området som åtgärdades består av åttavåningshus med totalt 500 lägenheter. För att kunna installera Smart VVC behövdes tillgång till lägenheterna på översta våningen och olika utrymmen i källare och garage. De blev tvungna att avvakta med de uppgångar där de inte kunde komma in. Tre av stammarna i de uppgångarna hann gå sönder under tiden.

– Det visar hur viktigt det här arbetet var, och hur stora problemen hade blivit om vi väntat längre. Hela projektet tog två och en halv månad. Det var ungefär två veckor längre än planerat, just för att det var svårt att få tillgång till vissa lägenheter, förråd och garage, berättar Hans Barje.

Smidigt och lösningsorienterat arbete

Smart VVC installeras genom att slangar förs in i de befintliga varmvattenstammarna. Inga ledningar behöver bytas ut eller läggas till. Däremot kan ritningarna vara gamla och inte alltid stämma överens med verkligheten. Något som blev tydligt i projektet på Järfällahus.

– Det var en del märkliga dragningar och ledningar som delade sig, som inte syntes på ritningarna. Men vi löste gemensamt de problem som dök upp under resans gång och allt har fungerat smidigt. Dessutom ser vi att både vattenförbrukningen och uppvärmningskostnaderna har minskat efter installationen, säger Hans, som gärna rekommenderar metoden till andra fastighetsförvaltare.

– Men det är ju bra om man kan ha lite mer framförhållning än vi hade, så man hinner planera bättre och se till att ha tillgång till alla utrymmen när det väl är dags. Det hade sparat oss både tid och vattenskador, fortsätter han.