Ramavtal Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Trityr Energi AB har ramavtal med Fastighetsägarna Service Stockholm AB sedan juni 2020 gällande installation av Smart-VVC och Linervent. Ramavtal finns för både totalentreprenad och servicearbeten.

 

https://www.fastighetsagarna.se/tjanster/ramavtal/smart-vvc-och-energilosningar/trityr-energi-ab

 

 

Kort om Fastighetsägarna Service

Vi på Fastighetsägarna Service är experter på fastighetsförvaltning och vår passion är att förenkla och skapa framtidens fastighetsägande. Vi är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm. Med 150 år i branschen vet vi vad som ska göras och hur det ska göras på bästa sätt.


Våra fastighetsförvaltningstjänster

Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster, som juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och försäljning av fastighetsprodukter. Vi tillhandahåller några av landets skickligaste fastighetsjurister, hyresförhandlare, ekonomer, förvaltare, projektledare, drifttekniker och fastighetsskötare till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholmsområdet. I dagsläget omsätter vi cirka 230 miljoner kronor per år.

 

Vi är ett challengerbolag

Företag växer när människor växer. På Fastighetsägarna Service arbetar vi därför med att bli ett challengerbolag – ett bolag som har siktet inställt på snabb, lönsam och långsiktig tillväxt och som sticker ut bland andra beträffande företagskultur och styrsystem.

 

I ett challengerbolag är det delarna som bygger helheten. Det behövs också ett högre syfte och ett tydligt sammanhang för medarbetarna, där ramar och mål förtydligar riktningen och spelutrymmet. Dessutom krävs tydlighet kring förväntningar samt feedback på beteenden och resultat, för att medarbetarna ska kunna se till helheten, dela kunskap med varandra och dagligen våga utmana och utmanas – vi är övertygade om att det blir bättre för alla då.

 

Våra hörnstenar – så bygger vi företaget

För att skapa den företagskultur vi vill följer vi en styrmodell. Modellens syfte är att uppmuntra driv och kloka beslut från alla medarbetare. Styrmodellen består av en gemensam riktning i form av vår passion, gemensamma spelregler som ramas in av våra fyra attityder och bolagets övergripande mål: tillväxt, lönsamhet, NPS (kundlojalitet) och engagemang hos våra medarbetare.