Miljö

Miljöpolicy: 

”Trityr Energi skall värna om miljön och vara ett ansvarstagande företag som alltid har med miljön som en viktig beslutsfaktor.”

 

Trityr Energi AB är medlem i Energieffektiviseringsföretagen (EEF), en branschförening som jobbar med att samla företag som säljer energieffektivisering inom byggnadsbranschen. Medlemsföretag i EEF är företag som erbjuder energitjänster, tjänster som direkt eller indirekt effektiviserar energianvändningen hos kunden.

 

Trityr Energi källsorterar allt eventuellt byggavfall.