Miljö

Miljöpolicy: 

”Trityr Energi skall värna om miljön och vara ett ansvarstagande företag som alltid har med miljön som en viktig beslutsfaktor.

Vi skall följa gällande miljölagstiftning, ständigt förbättra vårt miljöarbete samt alltid arbeta förebyggande i miljöfrågor.

Vår miljöpolicy och vårt systematiska miljöarbete skall följas upp årligen och revideras vid behov

 

Ekerö 2021-09-23

Gustav Wijkander, VD Trityr Energi AB

 

Trityr Energi AB är medlem i Energieffektiviseringsföretagen (EEF), en branschförening som jobbar med att samla företag som säljer energieffektivisering inom byggnadsbranschen. Medlemsföretag i EEF är företag som erbjuder energitjänster, tjänster som direkt eller indirekt effektiviserar energianvändningen hos kunden.

 

Trityr Energi källsorterar allt eventuellt byggavfall.