Så sparade en fastighet i Enköping 5000 kr per lägenhet och år och blev klimatsmart på köpet!

 

Läckande ventilation kan kosta din fastighet stora pengar. I ett typiskt flerbostadshus med läckande ventilationskanaler kan man tappa värme nog för att värma mer än 5 villor. Det blir givetvis dyrt, och läckaget är såklart också en riktig miljöbov!

Genom att täta kanalerna sparar du pengar från dag ett och gör en insats för att göra världen lite grönare.

Kanaltätning låter krångligt? Kommer boende störas under lång tid och kommer man behöva flytta ut under tiden som tätningen görs?

Nej. Tätningen sker med nya moderna metoder som innebär minimala störningar för de boende. Ett kompositmaterial som utvecklats av Linervent, tillsammans med Sika, blåses in i kanalen från vinden eller från taket. Åtkomst i lägenheterna behövs i någon timme under de två dagar som installationen normalt tar för en kanal. Produkten är extremt flexibel, vilket gör att man slipper håltagningar och andra rivningsinsatser när man renoverar.

Förutom att du sparar pengar från dag ett gör en kanaltätning med Linerventmetoden också annan nytta:

  • Gör att ditt ventilationssystem klarar OVK
  • Begränsar spridning av oönskade odörer (cigarettrök, matos, lukt av sopor, etc)

 

Exempel från verkligheten – Enköpingshus, kommunal fastighet med tegelkanaler

De boende i huset på Vårfrugatan hade länge klagat på väldigt dålig funktion i sina köksutsug. Efter en ombyggnation av ventilationssystemet hade många av de boende stora problem med os som inte sögs ut vid matlagning och dålig innemiljö. Vid en undersökning så fann man att tidigare insatser som gjorts för att åtgärda problemen varit mer eller mindre verkningslösa. Provtryckning visade att den ursprungliga tegelkanalen var väldigt otät.  CH Vent som har ramavtal med Enköpingsbostäder kallades in för att ta ett nytt helhetsgrepp runt ventilationen i huset. Problemen som fanns identifierades, och en lösning föreslogs. Lösningen blev att täta de ursprungliga tegelkanalerna med Linerventmetoden.

 

Kanalerna filmades och mättes in för att det enkelt skulle gå att planera arbetet. Arbetet kunde sedan utföras smidigt med åtkomst från vinden. Därifrån kunde alla kanaler nås och tätningen kunde göras uppifrån och ner. Två personer i teamet skötte trumman på vinden, medan en person befann sig i lägenheten nedanför för att ta emot fodret när det tagit sig igenom ventilationskanalen. Materialet sattes under tryck och självhärdade på några timmar. Fodret fick sitta under tryck över natten och man gick sedan in och färdigställde dagen efter. Störningen för de boende var maximalt en kväll.

 

Kanalerna i huset är nu helt täta och de Boende är mycket nöjda. Det har de bland annat visat genom den enkät som CH Vent skickat ut. De problem som tidigare fanns med matos har helt försvunnit. Efter en injustering så visade det sig att den varma luft som nu sugs ut ur huset gått ner med över 50 %. Det har lett till stora besparingar som i sin tur gör att insatsen betalar för sig själv på fem år. Över den livstid som materialet anses ha kommer Enköpingsbostäder att spara 1,6 miljoner kronor på sin täta ventilation.

 

Vad består produkten av?

Ett foder av brandsäkert kevlarmaterial impregneras med en brandsäker polymer. Det blåses sedan in i ventilationskanalen som blir extremt tät. Materialet är flexibelt och klarar olika former och diametrar i samma kanal. Materialet är registrerat i Byggvarubedömningen och av Sunda Hus. Materialet har brandklass B S1 – D0 vilket gör att det är godkänt för ventilationskanaler i flerbostadshus.

*baserat på 1kr/kWh, årsmedeltemperatur 6 ºC, lägenhetsyta ca 70m2.