AB Enköpings Hyresbostäder kanaltätar med Linervent

Med nya fläktar och ventilationssystem ställs det högre krav på ventilationskanalerna. Med otäta kanaler går ofta fläktar med för hög hastighet för att uppfylla OVK och då dras det ur onödigt mycket varmluft ur huset. Även andra problem såsom oljud, lukt (matos), och dålig luft beror ofta på läckande kanaler.

I många fall går kanalerna inne i den bärande konstruktionen och är problematiska och dyra att byta ut.

På Vårfrugatan används Linervent-metoden för att täta kanalerna, metoden är smidig, rivningfri och snabbt avklarad. Med start i december 2016 så utförs arbetet av CH Vent och VA Relining.