Brf Harald Stake får tät ventilation med Linervent

BRF Harald stake hade problem med matos och andra lukter som spreds genom huset. Vid inspektion av husets ventilationskanaler så fann man att systemet hade ett antal stora läckor. Att riva ut och sätta ett nytt ventilationssystem hade blivit svårt då kanalerna är gjorda i eternit och hade krävt asbestsanering och en hel del rivningar. Man hade troligen fått dra helt ny ventilation som tagit stor del av boytan och krävt stor ombyggnation som inneburit stora kostnader och störningar. 

Linerventmetoden var den ENDA metoden som klarade att renovera föreningens system rivningsfritt. Föreningens system hade bland annat vissa kanaler med fyra 90-gradersböjar. Systemet som tätats är mycket likt de flesta system som finns i andra Svenska flerbostadshus, så komplicerade kanaler är inget ovanligt. Genom Linervents flexibla material klaras även såna svåra kanaler av utan minsta rivning.

Genom att använda Linerventmetoden har föreningen nu helt tät ventilation och problemen är borta. Föreningen kan också räkna med lägre uppvärmningskostnader. Entreprenaden utfördes av VA Relining, enligt tidplan och med utmärkt kvalitet.