HSB Brf Viggbygärdet har installerat Smart-VVC

Trityr Energi har under våren installerat 145 stycken Smart VVC hos HSB Brf Viggbygärdet i Täby. Arbetet utfördes efter att föreningen under längre tid haft stora problem med sitt varmvatten. I källaren i husen fanns cirkulation, men där stammen går upp till lägenheterna saknades den. Det gjorde att man ofta fick vänta på att vattnet i kranen skulle bli varmt. Genom att sätta in Smart VVC i de vertikala stammarna så försvann föreningens problem helt och hållet. Man får nu varmt vatten efter några sekunder!

Trityr Energi har nu totalt installerat ca 3000 Smart VVC och ser en allt större efterfrågan för produkten. De boende som fått den installerad brukar vara extremt nöjda och se en klar höjning av sin boendekvalitet. Nöjda boenden leder också till nöjda beställare! 

Har du ett flerbostadshus där de boende klagar på sitt varmvatten? Hör av dig till oss för en kostnadsfri offert på Smart VVC.