Kanaltätning i Solna

Trityr Energi har fått i uppdrag att kanaltäta ventilationskanaler åt en förening i Solna i december månad. Har er förening för höga uppvärmningskostnader, dålig lukt eller svårt att uppfylla OVK?  Kontakta oss!