Linervent gör lyckat pilotprojekt

Linerventmetoden testades i en ventilationskanal med övergångar mellan runda och fyrkantiga rör och med flera 90gradersböjar. Installationen blev bra och dokumenterades både före och efter. Kontakta oss för mer information!