Linervent installeras åt EHB

Under hösten installeras ca 315 meter Linervent åt Enköpings Hyresbostäder. Med täta kanaler kommer OVK att uppfyllas och energibesparingen kommer betala av installationen, win-win!