Linerventmetoden för tätning av ventilationskanaler söker fler installatörer!

 

Tegelkanal, före och efter tätning

 

Året som gått har varit framgångsrikt och våra installatörer har utfört ett antal väldigt lyckade entreprenader där kunderna blivit väldigt nöjda. Entreprenaderna med installatörer i mindre skala har alltså klart bevisat Linerventmetodens värde. Det gör att Linervent nu kan expandera och utöka sin kundkrets!

Linervents material för kanaltätning är flexibelt och klarar flera 90-graders böjar i en och samma kanal. Materialet klarar även dimensionsförändringar och övergångar från runda till fyrkantiga kanaler. Entreprenaderna som utförts har främst varit tegel och eternitkanaler, men materialet klarar att täta kanaler av de flesta material. Mer än 3km kanal har hittills tätats med Linerventmetoden.

I många fall sparar kunden pengar efter installationen. Ofta så mycket att tätningen betalar för sig själv genom energibesparing på 5-10 år.

Linervent kan förse installatören med utrustning och utbildning vilket gör att man snabbt kommer igång. Material i olika dimensioner köps som metervara. Metoden bygger på samma teknik som används för infodring av avlopp, något som utförts i över trettio år på den svenska marknaden.

Produkten är utvecklad i samarbete med Sika och finns med i Byggvarubedömningen och i Sunda hus.

Slutkunder i urval:

Riksbyggen

Järfällahus

Enköpings kommunala bostäder

Rikshem

Intresserade kan höra av sig till:

info@trityr.se

08-410 902 02

 


Läckor i ventilationssystem är ett problem som orsakar stora kostnader i samhället. Enligt en undersökning av Energimyndigheten servas 80% av Sveriges boyta med otäta ventilationskanaler. Läckorna gör att mer energi än nödvändigt går åt för uppvärmning av byggnader. Ett normalt flerbostadshus i mellansverige kan tappa mer än 75 000 kWh på ett år. Det motsvarar uppvärmningskostnaden för fem normala mellansvenska villor! Med andra ord ett enormt slöseri!

En renovering med Linerventmetoden betalar sig själv i form av minskad värmeåtgång och billigare investeringar i värmeåtervinningsutrustning. Metoden är patentsökt. (EP 3043121), är brandsäker med brandklass B S1-D0, är miljövänlig och med i byggvarubedömningen samt SundaHus.