Smart-VVC åt Balder

Under oktober 2021 är Trityr Energi i Falun och installerar Smart-VVC i ca 65 stammar åt Balder. Vid intresse för studiebesök kontakta oss!