Smart-VVC åt Willhem

Trityr Energi har installerat Smart-VVC åt Willhem Fastigheter. Problem med vattenskador i ett 8-våningar högt punkthus gjorde att Trityr Energi fick chansen att installera Smart-VVC och nu är den gamla ledningen helt ute ur bruk.

Smart-VVC har ersatt funktionen till 100% och vattenskaderisken på VVC är eliminerad. 

Mätningar som gjorde före och efter installation visar att investeringen av Smart-VVC återbetalas på ca 3 år.