Smart-VVC på Ekenbergskolan i Solna

Trityr Energi har installerat Smart-VVC åt på Ekenbergskolan i Solna då den gamla varmvattencirkulationen läckte.