Trityr Energi utför relining av värmekulvert med ny metod

Trityr Energi har utvecklat en metod för att renovera värmekulvertar där en ny slang av värmetåligt funktionsmaterial dras igenom de existerande rören. Funktionen i kulverten behålls och dyra rivningar och grävningar kan undvikas. I Farsta i södra Stockholm utfördes nyligen en första entreprenad med metoden.

Bostadsrättsföreningen märkte tidigare i vinter att den värmekulvert som förser några av husen i föreningen med varmvatten phade ett läckage. Det syntes tydligt på vattennivåerna i värmesystemet. Läckan var så stor att den snabbt måste åtgärdas. 

 

Renovering av värmekulvert

Värmekulverten går mellan två hus under en väg i Farsta. Föreningen hade tidigare undersökt vad det skulle kosta att ersätta kulverten med traditionella metoder och fått ett mycket högt pris som också krävde rivning av delar av byggnader och uppgrävning av de trädgårdar som kulverten går under.

 

I HWQ Entreprenads arbete grävdes först en mindre schakt för inspektion och röråtkomst. Genom den inspekterades den existerande värmekulverten med hjälp av fiberoptisk kamera-

 

De existerande rörens anslutningar sågades sedan av för att kunna ansluta den nya slang som dras igenom kulverten.

 

 

Med röret frilaggt och avkapat kunde sedan den speciella liner som används för renoveringen vinschas igenom röret med hjälp av en handvinsch

 

HWQs personal kunde sedan fästa ändgängor på linern för att kunna ansluta den till det ursprungliga systemet.

 

Trityr Energis personal svetsade sedan på nya anslutningar på de existerande avkapade rören för att få en enkel och säker anslutning till systemet.

 

Med svetsningen klar så återstår bara att ansluta den nya linern till systemet och driftsätta

 

Färdigt resultat

 

 

 

Föreningen fick tillbaka sitt varmvatten efter tio timmar, slapp sin läcka och har ett system som håller under många år framöver. Allt till en bråkdel av den kostnad de hade haft med de traditionella metoder som stod till buds.