Vad är VVC och hur fungerar det?

VVC är en förkortning för VarmVattenCirkulation och innebär, precis som det låter, att man låter varmvattnet cirkulera istället för att låta vattnet stå stilla när man stänger kranen. Här förklarar vi hur ett varmvattensystem fungerar och var vår produkt SMART VVC kommer in i bilden.

Såhär ser ett gammalt system helt utan cirkulation ut:

 

Vattnet står stilla mellan spolningarna och kyls av. Om man t ex är den första i huset som ska duscha på morgonen så kan man få spola en lång stund eftersom hela röret från varmvattenkällan upp till kranen måste fyllas med varmvatten. Numera rekommenderar man att det ska ta maximalt 10 sekunder att få varmvatten. Det kan vara väldigt svårt att uppnå i ett hus utan cirkulation.

För att få högre komfort och för att uppfylla rekommendationerna installerar man sedan länge så kallad VVC i varmvattensystemet:

 

VVCn cirkulerar varmvattnet genom att ett mindre rör ansluts i toppen av varmvattenröret. Det kopplas till en cirkulationspump och vips så har man cirkulation. VVCn innebär allt som oftast minskad vattenkonsumtion. Den minskar också eventuella risker för legionellabakterier. Legionellabakterierna finns naturligt i vattnet men de trivs extra bra mellan 20-45 ºC. Varmvattnet ska därför aldrig vara under 50 grader.

En väl fungerande och isolerad VVC är en tillgång för alla boende. Det här är dock inte alltid fallet. Det finns några specifika saker som kan vara problem i ett VVC system:

  • VVCn kan vara dåligt isolerad eller kopplad till handdukstorkar. Det innebär att man får stora värmeförluster i cirkulationen och också lägre temperaturer än man önskar sig.
     
  • VVCn kan vara feldimensionerad eller felinstallerad, dvs man har använt för smala rör och eller bockat rören på ett felaktigt sätt. Smala rör gör att vattenhastigheterna blir höga, vilket i sin tur kan leda till snabbare korrosion i täta böjar. Det i sin tur leder till risk för vattenskador. När rören inte är bockade på korrekt sätt händer samma sak, svagheter i rören kan då bli källa till framtida läckor med vattenskador som följd.

 

Smart VVC

Trityr Energi har i sin portfölj en VVC produkt som har alla fördelarna hos en traditionell VVC men inga av nackdelarna, vi kallar den SMART VVC.

 

Genom att föra in en PEX slang i varmvattenröret som sedan förs ut ur röret via en speciell ventil så skapas rör-i-rör cirkulation. Det har flera fördelar. VVCns värmeförluster försvinner helt och risken för vattenskador från VVCn försvinner helt. Produkten kan installeras vare sig det finns existerande dålig VVC eller inte.

Trityr har installerat SMART VVC i över 1000 varmvattenstammar. Har du frågor om ditt varmvatten och om SMART VVC kan vara något för dig, så försöker vi gärna svara!

Kontakta oss om SMART VVC!