Linervent

Trityr Energi tätar din ventilation med Linerventmetoden. Linervents metod tätar läckor i ventilationskanaler oavsett form, storlek och kanalmaterial. Linerventfodrets material är elastiskt och uppfyller de brandkrav som ställs i BBR för imkanaler.

 

Hur går en beställning och ett utförande till?

Efter att en kontakt tagits med Trityr görs först en generell genomgång av dina behov som kund, ritningar lämnas in och tid bokas för en genomgång av de fastigheter och ventilationskanaler som ska tätas. När antal kanaler, avstick och kanalernas kondition fastställts görs en handlingsplan och en tidsplan. Kunden får också bestämma om det är andra jobb som skall utföras i samband med entreprenaden såsom fläktbyte, värmeåtervinning m m. Efter detta lämnar Trityr en offert.

Klicka här för att kontakta oss för mer information eller för att boka ett första möte där vi diskuterar dina ventilationsproblem!

Metoden utförs sedan i ett antal steg:

1. Inspektion

2. Rengöring

3. Kanaltätning

4. Kvalitetsinspektion

 

1. Inspektion

Ventilationskanalerna inspekteras med hjälp av en fiberoptisk kamera. På så vis kan man bedöma kanalens tillstånd och förstå kanalens förgreningar. Här identifieras också om det finns hinder i kanalerna, såsom armeringsjärn, nedfallna stenar etc.

2. Rengöring

Vid kraftig nedsmutsning görs en rengöring, antingen via borstning eller via en tvätt. Valet av metod beror på materialet i kanalen och kanalens övriga utformning. Större lösa föremål plockas bort ur kanalen.

3. Kanaltätning

Ett flexibelt, lufttätt och brandsäkert kompositmaterial härdas på plats i ventilationskanalen. Det innebär att en strumpa av kompositmaterialet blir uppblåst inne i ventilationskanalen. Strumpan härdar sedan under visst övertryck. Det gör att strumpan får god vidhäftning och följer rörets form väl.

4. Kvalitetsinspektion

Efter att det nya kompositröret härdat klart så görs en inspektion av ventilationskanalen för att säkerställa att reliningen gått enligt plan. Inspektionsfilmer lämnas till kunden. Andra kvalitetstest som kan läggas till är provtryckning och ny OVK inspektion (via samarbetsbolag).

Läs mer om Linerventmetoden här!

 

Energibesparing i ventilationssystemet