Smart VVC

Smart VVC är ett sätt att skapa ny cirkulation med minimal rivning och utan insatser med yttre rör. Metoden fungerar genom att en slang förs in i det existerande varmvattensystemet genom speciella patenterade ventiler. Slangen kopplas sedan till en cirkulationspump och vattnet cirkulerar tillbaka från toppen av röret genom slangen. Vill du veta hur en installation går till? Klicka här!

 

 

Löser en rad vanligt förekommande problem:

Vattenskador på VVC: Många gånger är VVC returerna underdimensionerade och riskerar att läcka om de inte redan läcker. Genom att installera Smart VVC så kan man koppla bort existerande läckande VVC och bli av med problemet och risken en gång för alla.

Höga energikostnader: Smart VVC minskar energikostnader på två sätt.

  1. Precis som i ett traditionellt VVC system minskar mängden vattenspolning innan vattnet blivit tillräckligt varmt. Vattenkonsumtionen går alltså ner.
  2. Genom att returen nu sker inne i stammen minskar värmeförlusten i VVCn avsevärt.

Krånglig installation av ny VVC: Smart VVC kräver minimal rivning och är enkel att installera för Trityrs personal. Både i gamla hus och vid nybyggnation! Vid installation av ny VVC kan det t ex vara mycket svårt att komma åt med installation av nya rör. Med Smart VVC använder man de existerande rören och har inga problem med platsbrist.

Legionellatillväxt pga stillastående ljummet vatten: För att förhindra legionellatillväxt så krävs att varmvattnet är minst 60C. I en vattenstam där varmvatten blir stående under längre tid svalnar vattnet lätt av och bildar en möjlig tillväxtzon för legionellabakterier. Med Smart VVC fås cirkulation på ett enkelt vis och korrekta temperaturer uppnås i hela systemet oberoende av användning.

Ineffektiv cirkulation: Tunna återcirkulationsrör kan täppas igen av avlagringar som bildas. Återcirkulationen blir då ineffektiv med låga flöden och sämre funktion som följd. Med Smart VVC kan den existerande VVCn helt kopplas bort och ett fullgott effektivt flöde kan garanteras.

Klicka här för att kontakta oss om dina cirkulationsproblem!

 

 

Så går en installation av Smart VVC till

Metoden fungerar genom att en PEX-slang förs in i det existerande varmvattensystemet genom speciella patenterade ventiler. Ventilen sätts in i källaren där den sedan kopplas till en cirkulationspump och en injusteringsventil och vattnet cirkulerar tillbaka från toppen av röret genom slangen.

Klicka här för att kontakta oss om en installation!