Fortsättning åt Willhem AB

Trityr Energi AB har fått fortsättning på installation av Smart-VVC åt Willhem AB i Fittja.  Totalt rör det sig om 9 punkthus med ca 600 lägenheter och arbneter fortgår till början av augusti.

Mätning efter provinstallation visade på en energisänkning från 6,96 till 1,29 kW på kontinuerlig drift per hus. Utöver detta elimineras risk för vattenskador på VVC.

Kontakta oss för mer information samt mätdata vid intresse