Smart-VVC i Malmö

Trityr Energi har installerat smart-VVC i Malmö under mars månad. Trityr var underentreprenör till Pollex AB och arbetet flöt på bra.

 

Kontakta oss gärna för att se installationen på plats och låt oss visa hur vi kan lösa era problem med varmvattencirkulation!